photo

Psoas - sval orgasmický

Je to právě "sval duše" - název, který staří Taoisté daly velkému bedernímu svalu (psoas major). Víme, že leží uprostřed těla, mluví se o nejhlubším svalu v těle a zasahuje do oblasti bránice, beder, kříže, pánve, kyčlí.

Psoas ovlivňuje činnost  ledvin, které jsou podle čínské mediciny důležité pro volný tok sexuální energie tělem, všechny nervy procházející pánevními orgány procházejí také tímto svalem. Sval spojuje, jako jediný, dolní trup s horním a to je velmi důležitá informace ve skládačce našeho fyzického těla a to zejména v tomto konkrétním tématu.

Energie prochází vlnou, stejně je tomu i v našem těle, stejně je tomu i v našem svalu. V přírodě vlna je základní tvar a stočená vlna pak tvoří kruh, který je energeticky nejúspornější forma – podobně jako slunce a naše planeta. Pokud se kruh rozvine, vznikne spirála, naše DNA nebo mlhoviny ve vesmíru. I proto je vlnění tak důležité pro průtok energie tělem. Ne jinak je tomu u hlubokého svalu, mimo jiné obklopeným vlnící se peristaltikou našich útrobních orgánů:).

Zkrátka, je to sval orgasmický, a to znamená, když se sval uvolní, tak pocity těla jsou prostě orgasmické - v mnoha možných pohledech, které toto slovo nabízí. Další z důvodů, proč staří Taoisté o něm mluvili jako o svalu duše - otevírá totiž cestu k našemu srdci. K propojení sama se sebou a to je právě to orgasmické.

Čemu je důležité porozumět tělem i myslí, se svalem duše se necvičí, nepracuje (i když to slovo používám, je to taková práce - nepráce). To je těžké, protože i často známé techniky "práce s energií" se vlastně "cvičí". Sval se objevuje v neustálé hře, spontánnosti, intuitivním hledání. Ženské prožitky, orgasmy, sexualita jsou tisíckrát jiné. Pokud chceme jít hodně hluboko, opusťme záměry, klid v klidu se prohloubí sám a to, co přijde, nás může překvapit více než jakákoliv vymyšlená akce. Naše sexualita je naším vlastním příběhem, skládačkou naší minulosti, snů, konstituce, příběhu duše "mé" i toho, co je vědomím kolektivním.

Celý tento proces je pak velmi hluboký, který zahrnuje všechny možné složky našeho žití. To je dobré si uvědomit - není tu opravdu nic instantního.

Ze své osobní zkušenosti mohu říct, že napojení na vlastní podstatu (pokud "práce" jde přes fyzično opravdu hodně hluboko) pak přinese chvění, vibrace, milování sama se sebou bez jakékoliv jiné "stimulace", prostě jen jemně dechem a pozorností - a vlastně poznáním. Postupně v průběhu celého toho procesu poznávání pak tyto pocity nejsou již vždy primárně energeticky vedeny od pohlavních orgánů (1 a 2 čakry, chcete-li) nahoru, ale vlastně od srdce, kdy vlny od srdce přes uvolněný psoas se šíří do celého těla a pohlavní orgány pak tyto pocity mohou zesilovat, ale také nemusí a může se nabídnout i jiný druh práce s touto energií. V této chvíli mohu vstupovat do jiných sfér, tady jsem objevila kouzlo Tandavy, dávné tantrické praxe pomalého tance, tance Šivy. Uvolňování psoatu a práce s tekutinovým tělem mě připravuje do hloubky pro tuto krásnou praxi, kdy se stáváme vibrací - v tom okamžiku se také otevírá srdce a to je právě téma uvolňujícího psoatu. Mám zkušenost a nejen já, že když se věnujeme psoatu a vodě v těle, tak je to dokonalé prohloubení jakékoliv praxe a vůbec života...

Taoisté tvrdili, že ženská sexualita je cestou přes vodu. Když jde jin hluboko, stane se z něj jang. Svou životní sílu skrýváme v hloubce uvnitř. Víme, že životní síla je vlastně také naše sexuální síla - síla Erotova a síla našeho tvoření i v onom spirituálním významu. S psoatem pracuji skrze dotek s vodou, techniky Continuum Movement a zvolna také přecházím do dalších možností. Ale šíře a hlubiny práce tekutin ve vztahu s tímto svalem, to už je na další článek. A navíc, jsem úplně na začátku. A je možné, že tam navždy zůstanu... a tento pocit.... může býti ještě dost zajímavý....:)

V případě, že budete chtít jakoukoliv část textu kopírovat, prosím, kontaktujte autorku na michaela.cusanova@seznam.cz.