Výsledek obrázku pro core anatomy

 

 

Bedra a hluboký stabilizační systém

 

Hluboký stabilizační systém (HSS) je známý pojem, který zahrnuje skupinu svalů (břišní a pánevní bránice - pánevní dno, příčný sval břišní - transversus abdominis, krátké hluboké svaly páteře – mulitifidy). Celek pak tvoří jakési vejce našeho trupu, o kterém se traduje, že by mělo být pevné a pružné, aby drželo stabilitu kostry vůči gravitaci. Z hlediska biomechaniky pak existuje velké množství různých technik a cvičení, které jsou zaměřeny přímo na tento systém. Některé z nich pracují více s posilováním, jiné spíše s uvolněním. Základem ale zůstává dech - dva ze čtyř členů této svalové skupiny jsou totiž bránice - dýchací a pánevní. Jejich hlavním pohybem je tedy pohyb dýchací - extenze a kontrakce.  V poslední době se dostává do popředí důležitost dechu ve cvičení a hlavně také to, co je pro dýchání opravdu důležité - a to je uvolnění. My se totiž nepotřebujeme naučit dýchat, my potřebujeme uvolnit tělo (bránici), aby dělalo to, co již přirozeně umí. Mluví se o "osvobození dechu".

 

Základem našeho uvolnění je... ve své hloubce a symbolice ....náš vztah ke gravitaci... tedy jsme zpátky u hlavní funkce hlubokého stabilizačního systému, který by se dal volně přeložit jako stabilizátor našeho pobytu na zemi. Z hlediska biomechaniky hledáme způsoby funkčního pohybu, z hlediska biologického, organického jdeme spíše dovnitř s otázkou, jak se cítíme... jak se naše vnitřní prostředí cítí a jak reaguje na prostředí vnější. Z pohledu našeho vývoje, biologický pohyb byl vlastně před pohybem funkčním. Nehledáme ani tak řešení ve svalech a jejich nápravě, jako spíše v  pochopení a poskytnutí prostoru pro  přirozené procesy v těle skrze jejich přirozený pohyb (dech, pohyb, zvuk).  To, že svaly potřebují více změknout...

 

Možná je dobrým pomocníkem i změna našeho slovníku z protažení na prodloužení svalů, z posilnění na vyživení… a ještě předtím změkčení, které má jen málo společného s ochablostí - ochablý sval je sval unavený a v kolapsu více než v pružnosti a své výživě, kterou mu vlastně poskytuje nervový a tekutinový systém ... (jedna z prvních průkopnic tohoto vnímání je mimo jiné i zakladatelka Rolfingu Ida Rolf).

 

Hluboký stabilizační systém do sebe sice zahrnuje hluboké břišní a zádové svalstvo, avšak ty nejhlubší svaly v těle - bederní svaly - nejsou jeho oficiální součástí. Nicméně jejich stav významně ovlivňují, jen se o tom nemluví. Konečně, byl to právě nestor české i světové fyzioterapie Karel Lewit, který říkával, to co dnes učí,  nebude za 40 let platit. Význam beder je totiž hodně propojen s opravdovými hlubinami, kam se trochu hůře vstupuje rychle a na povel (často jsme se "odřízli" od našeho "břišního mozku"), a proto i ten jejich potenciál zůstává nedoceněn.

 

Podle Liz Koch, autorky knihy The Psoas Book, totiž správně uvolněné bederní svaly umí svým pohybem masírovat např. multifidy (malé svaly kolem zad, a tedy součást HSS) a tím je posilovat! To je totiž jedna z těch přirozených funkcí v našem těle - vzájemné vztahy a výpomoc. Porozumět, jak fungujeme na biologické úrovni, ze které si můžeme vzít prvotní inspiraci.

 

Biologický pohyb je spojen s námi, našim životním prostředím a podmínkami, které mu vytváříme svým celkovým přístupem k životu. Je v řadě možných přístupů vnímavější než funkční pohyb, který z hlediska evoluce následuje. Návrat k organickému tedy je vstupem více dovnitř, do hloubky, kdy se dostáváme pod onu známější úroveň, která je v pohybu zřejmá a na první pohled více viditelná – tedy mechanika pohybu - ta je ale tvořena oním biologickým pohybem.

 

Při práci s hlubokým stabilizačním systémem prvním krokem může být právě navnímání sama sebe, svého  středu, a položení si naprosto základní otázky: nekontroluju se? Kontrola je totiž jedno z témat naší bránice! Kontrola není o svobodě a téma hrudníku a bránice je tématem naší svobody. Ale přitom nemusíme hned odmítat svá cvičení, na které jsme zvyklí, nebo naše pohybové stereotypy, ale první krok je podívat se trochu hlouběji do svého těla, neboť ona síla stabilizovat náš trup vězí opravdu vevnitř.

V případě, že budete chtít jakoukoliv část textu kopírovat, prosím, kontaktujte autorku na michaela.cusanova@seznam.cz.